Προσλήψεις προσωπικού στον Παιδικό Σταθμό Δήμου ΤήνουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου θα προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων και  συγκεκριμένα:
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.7.2019
1
ΔΕ Βοηθών
Βρεφοκόμων
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.7.2019
1
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-9-2018 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-9-2018 ΩΡΑ 14.00.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου (Παιδικός Σταθμός), Μεγαλόχαρης 55, Τ.Κ.: 842 00 Τήνος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Δημοτικού Νομικού Προσώπου υπόψη κας Σοφίας Κολοβού  ( τηλ. επικοινωνίας:  22830-22285 ).
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος ΨάρροςΔεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.