Εγκριθηκαν απο το ΑΣΕΠ οι παρακάτω θέσεις εργασίας για το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) σε Αττική και Νησιά. Μία από τις εγκεκριμένες θέσεις αφορά το νησί μας. 
ΔΕΔΔΗΕ Δ/νση Διαχείρησης ΝησιώνΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ1
ΔΕΔΔΗΕ Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αττική)ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ30
ΔΕΔΔΗΕ Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αίγινα)ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ2
ΔΕΔΔΗΕ Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αττική)ΔΕΟΔΗΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (Οδηγοί)4
ΔΕΔΔΗΕ Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Αττική)ΔΕΟΔΗΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (Χειριστές)15
ΔΕΔΔΗΕ Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Σαλαμίνα)ΔΕΟΔΗΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (Χειριστές)1
ΔΕΔΔΗΕ Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Άνδρος)ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ1
ΔΕΔΔΗΕ Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Τήνος)ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ1
ΔΕΔΔΗΕ Δ/νση Περιφέρειας Αττικής (Κέα)ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ1
πηγή:www.moneypress.gr