Θέση Εργασίας ως ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ από το PC-CENTER


Απαραίτητα προσόντα

- Γνώση Hardware, Software, Εγκατάσταση Δικτύων
- Γνώσεις για Επισκευή κινητών θα εκτιμηθεί
- Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τη θέση
- Κάτοχος διπλώματος οδήγησης μηχανής
- Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
- Επικοινωνιακές δεξιότητες.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.