Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Header Ad

//

Πρόσφατες Ειδήσεις

/latest

Κοινό Τηνίων - Πρόγραμμα - Υγεία και Πρόνοια

Υγεία και Πρόνοια Η καθολική κάλυψη και η ισότητα κατοίκων και επισκεπτών του νησιού στην παροχή υπηρεσιών πρω...

Διαβάστε επίσης
KentroYgeias

Υγεία και Πρόνοια

Η καθολική κάλυψη και η ισότητα κατοίκων και επισκεπτών του νησιού στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, αποτελεί για μας τον κρισιμότερο δείκτη δικαιοσύνης και κοινωνικής ευημερίας σε επίπεδο Δήμου. Η έννοια της κοινωνικής προστασίας στο δήμο περιορίστηκε, έως τώρα, σε δράσεις με εκφάνσεις που έχουν τη μορφή ελεημοσύνης ή αγαθοεργίας.
Οι βασικοί προσδιοριστές της υγείας, όπως η διατροφή (ποιότητα εισερχόμενων τροφίμων, πρωτογενής τομέας), το φυσικό περιβάλλον (ποιότητα νερού, πόσιμου και μη, πρωτογενής τομέας), το άγχος, το εργασιακό stress, η ανεργία (πρωτογενής τομέας, προώθηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας) είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και εξαρτώνται από το επίπεδο ποιότητας παροχών και λειτουργίας του Αθλητισμού, του Τουρισμού, του φυσικού περιβάλλοντος, του πρωτογενή τομέα κ.α. που μπορεί να επιφέρουν πολύ σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία του πληθυσμού του νησιού μας.
Η ιεράρχηση των στόχων, οι αποφάσεις τους και ο σχεδιασμός αναφορικά με θέματα πολιτικής υγείας σκόπιμο είναι να βασίζονται πλέον στις έννοιες της δημόσιας πολιτικής, του υγιούς περιβάλλοντος, του υγιούς τρόπου ζωής, των υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, προκειμένου να υπάρξουν ελπίδες για περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου υγείας στο νησί μας, μέσω της πρόληψης και των προγραμμάτων προαγωγής της υγείας.
Για αυτό το λόγο είναι επιτακτική ανάγκη η συγκέντρωση όλων των δόμων δημοτικής υγείας και πρόνοιας σε ένα ξεχωριστό τμήμα υγείας και πρόνοιας, το οποίο πρέπει να στελεχωθεί και να λειτουργήσει ώστε να αποτελεί ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας και προγραμμάτων.
Το τμήμα θα απευθύνεται τόσο σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως άτομα με αναπηρίες, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κ.λ.π. καθώς και στον γενικό πληθυσμό με δράσεις πρόληψης υποστήριξης και προαγωγής υγείας με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής των δημοτών μας.
Αναφορικά μερικές υπηρεσίες:
 • Κέντρο φροντίδας οικογένειας
 • Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
 • Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.αμεα)
 • Κέντρο κοινότητας
 • Βοήθεια στο σπίτι
 • Κ.Η.Φ.Η
 • Κ.ΑΠ.Η.
 • Κοινωνική Εργασία
 • Αποκεντρωμένες υπηρεσίες
 • ΚΕΠ Υγείας
Κέντρο κοινότητας
Τα Κέντρα Κοινότητας είναι ένας νέος θεσμός που έχει στόχο την υποστήριξη των ΟΤΑ Α’ Βαθµού στην εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή .
Το «Κέντρο Κοινότητας» δραστηριοποιείται στα εξής πεδία:
 • Υποδοχή – Ενηµέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
 • Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές
 • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων
Ωφελούµενοι είναι όλοι όσοι ζουν στον Δήµο, µε προτεραιότητα στις ευάλωτες οµάδες πληθυσµού, τα άτοµα που βρίσκονται σε φτώχεια, που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό, µετανάστες και πρόσφυγες που έχουν υποβάλλει αίτηµα ασύλου και έχουν το καθεστώς του δικαιούµενου νόµιµης προστασίας.
Παράλληλα, παρέχεται ενηµερωτική συνδροµή για θέµατα νοµικού χαρακτήρα σε σχέση µε τις παρεχόµενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ., ενώ υπάρχουν και δράσεις γενικής συµβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού, παροχή συµβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες. Θα συµβάλλουν επίσης στη συγκέντρωση και διανοµή βασικών αγαθών.
Μπορεί, εφόσον ενισχυθεί και συνεχιστεί η δράση του (η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ είναι εξασφαλισμένη ως το 2022) να εξελιχθεί σε ένα πολυδύναμο Κοινωνικό ΚΕΠ, το οποίο θα λειτουργεί ως όχι μόνο υπηρεσία εξυπηρέτησης, αλλά σαν “σημείο πρώτης επαφής” της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τον πολίτη και ως συντονιστικό κέντρο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο νησί.
Βοήθεια στο σπίτι
Υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται:
 • Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
 • Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι
 • Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία.
 • Οικογενειακή οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης.
 • Μικροαγορές, πληρωμές λογαριασμών
 • Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες
Το πρόγραμμα πρέπει να στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές/τριες, οικιακούς βοηθούς. Στον δήμο μας το πρόγραμμα αυτό στελεχώνεται μόνο από δύο νοσηλεύτριες.
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)
Το ΚΗΦΗ πρέπει να παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.
Στόχος του προγράμματος είναι:
 • Βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων παρέχοντας τους υπηρεσίες φροντίδας (καθημερινή υγιεινή κ νοσηλευτική), ψυχαγωγίας κ δημιουργικής απασχόλησης.
Τα ΚΗΦΗ διασυνδέονται σε λειτουργικό επίπεδο με τα ΚΑΠΗ αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών στην καταγραφή και αξιολόγηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων της περιοχής αλλά και την προσφορά εργασίας στελεχών του ΚΑΠΗ οι ειδικότητες των οποίων δε περιλαμβάνονται στο βασικό κορμό των στελεχών του ΚΗΦΗ. Συνεργάζονται επίσης με τοπικούς φορείς που παρέχουν παρεμφερείς κοινωνικές υπηρεσίες όπως και με την μονάδα υγείας της περιοχής (Κέντρο Υγείας).
Στελέχωση των ΚΗΦΗ: Νοσηλευτής/τρια, κοινωνικοί φροντιστές ή επιμελητές πρόνοιας, βοηθητικό προσωπικό, οδηγός.
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
Σκοπός:
 • Πρόληψη βιολογικών ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • Η διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 • Πρωτογενή πρόληψη (εμβολιασμοί συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων).
 • Δευτερογενή πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση).
Οι υπηρεσίες που τα ΚΑΠΗ προσφέρουν είναι:
 • Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον.
 • Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
 • Φυσικοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Λειτουργία ομάδων αυτενέργειας των μελών των ΚΑΠΗ που βοηθούν τα μέλη σε δραστηριοποίηση
 • Επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε μουσεία κ αρχαιολογικούς χώρους
 • Συμμετοχή σε θερινές κατασκηνώσεις
 • Οργανωμένη ψυχαγωγία με πούλμαν
 • Βοήθεια στο σπίτι για άτομα που έχουν ανάγκη εξυπηρέτηση
 • Εντευκτήριο όπου προσφέρονται ροφήματα/αναψυκτικά σε τιμές προσιτές όπου η συντροφιά και η συνεύρεση με άλλα μέλη έχουν τον πρώτο ρόλο.
Τα ΚΑΠΗ στελεχώνονται από: Γενικό Ιατρό ή παθολόγο, κοινωνικό λειτουργό, φυσιοθεραπευτή, επισκέπτη υγείας ή νοσηλευτή, εργοθεραπευτή, οικογενειακό βοηθό, ψυχολόγο.
Κοινωνική Εργασία
Οι κοινωνικοί λειτουργοί πρέπει να ασχολούνται με θέματα όπως:
 • Κοινωνική έρευνα.
 • Συμβουλευτική κ ψυχολογική στήριξη σε άτομα κ οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων κ δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
 • Συμβουλευτική κ παραπομπή ατόμων κ οικογενειών σε υπηρεσίες κ φορείς υγείας.
 • Συνεργασία με την εισαγγελία για διευθέτηση θεμάτων που αφορούν κατοίκου του Δήμου
Η υπηρεσία αυτή στον Δήμο μας αυτή την στιγμή υπολειτουργεί.
Αποκεντρωμένες υπηρεσίες
Αποκεντρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες δικαιούνται και οφείλουν να υπάρχουν μέσα στον Δήμο.
ΚΕΠ Υγείας
Ο ρόλος των ΚΕΠ Υγείας είναι να διασυνδέει τις υπηρεσίες υγείας του δήμου αλλά και όλων των φορέων που ασχολούνται με προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας. Ο πολίτης θα μπορεί να επικοινωνεί με τα ΚΕΠ Υγείας ή να επισκέπτεται τους χώρους τους και να ενημερώνεται για θέματα προληπτικής υγείας.
Εφόσον το επιθυμεί θα δημιουργείται ένας ιατρικός φάκελος με τις προληπτικές του εξετάσεις. Το προσωπικό των ΚΕΠ υγείας θα προμηθεύει στον Δημότη μια λίστα με τους παρόχους Ιατρούς και τα Διαγνωστικά Εργαστήρια του Δήμου. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη και για τους ανασφάλιστους.
Έχει δημιουργηθεί δίκτυο παραπομπών σε εξειδικευμένα νοσοκομειακά κέντρα, για τα αποτελέσματα των προληπτικών εξετάσεων που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.
Οι πάροχοι ιατροί αλλά και ο ίδιος ο Δημότης μπορεί να ενημερώνει τον ιατρικό του φάκελο μέσω των ΚΕΠ Υγείας. Ο Δημότης που έχει ιατρικό φάκελο στα ΚΕΠ Υγείας μέσω ειδικού λογαριασμού θα ενημερώνεται για την ημερομηνία που πρέπει να επαναλάβει τις προληπτικές εξετάσεις.
Τέλος, ο Δήμος θα πρέπει να έχει διεκδικητικό πλαίσιο απέναντι στην κεντρική εξουσία για θέματα και προβλήματα που αφορούν την τοπική δομή υγείας (Κ.Υ.) όπως η στελέχωση του Κ.Υ. με γενικούς ιατρούς η παθολόγους, καθώς και για την γρήγορη και ασφαλή διεκπεραίωση των απαραίτητων θαλάσσιων διακομιδών.

Δεν υπάρχουν σχόλια